Wodogłowie i inne zaburzenia płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci

 
Autor: Redakcja naukowa: Krzysztof Zakrzewski
ISBN: 978-83-60608-48-7
Stron: 204
Format: A4
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2007


Cena: 92,40 PLN
Cena promocyjna: 64,68 PLN

  • Opis
  • Spis Treści

Wodogłowie jest najczęstszym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, które wymaga leczenia neurochirurgicznego. Uważa się, że ponad połowa zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w tym okresie życia przeprowadzana jest z tego właśnie powodu. W skali kraju takiego jak Polska jest to kilka tysięcy operacji rocznie. Leczenie pacjentów z wodogłowiem obarczone jest dużą liczbą powikłań i niekiedy stanowi poważne wyzwanie dla lekarza. Chorzy z wodogłowiem przez całe życie wymagają stałej opieki medycznej nie tylko neurochirurgów, ale także wielu innych specjalistów. Na polskim rynku wydawniczym ukazało się do tej pory niewiele pozycji dotyczących wodogłowia u dzieci. Niniejsza książka jest kolejną próbą całościowego opracowania problematyki diagnostyki i le- czenia dzieci z wodogłowiem oraz z innymi rzadszymi zaburzeniami krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. W pierw- szych rozdziałach omówiono aspekty anatomiczno-fizjologiczne schorzenia oraz podstawy diagnostyki radiologicznej. W kolejnych przedstawione zostały zasady postępowania w poszczególnych typach schorzenia. Na zakończenie scharakteryzowano aspekty genetyczne, psychologiczne oraz rehabilitacyjne wodogłowia. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla lekarzy różnych specjalności, biorących udział w procesach diagnostyki i leczenia dzieci z wodo- głowiem: pediatrów, neurologów, chirurgów i neurochirurgów dziecięcych, onkologów, radiologów oraz rehabilitantów. W założeniu autorów powyższe opracowanie ma być pomocne również studentom medycyny i pielęgniarstwa, a także innym osobom zainteresowanym powyższą problematyką, w tym rodzicom i opiekunom chorych dzieci.

 

Rozdział 8 przeczytaj_fragment.gif

Rozdział 15 przeczytaj_fragment.gif

 

Autorzy
Przedmowa

Rozdział 1. Anatomia i fizjologia układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej

Rozdział 2. Zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego

Rozdział 3. Definicja, klasyfikacja i objawy kliniczne wodogłowia

Rozdział 4. Diagnostyka obrazowa wodogłowia

Rozdział 5. Rys historyczny metod leczenia wodogłowia

Rozdział 6. Leczenie wodogłowia z użyciem układów zastawkowych

Rozdział 7. Powikłania w leczeniu zastawkowym wodogłowia

Rozdział 8. Leczenie wodogłowia z użyciem technik neuroendoskopowych

Rozdział 9. Wodogłowie w przebiegu wad dysraficznych

Rozdział 10. Wodogłowie w przebiegu wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego

Rozdział 11. Wodogłowie pokrwotoczne

Rozdział 12. Wodogłowie pozapalne

Rozdział 13. Wodogłowie w przebiegu nowotworów mózgu

Rozdział 14. Torbiele pajęczynówki

Rozdział 15. Wodniaki podtwardówkowe

Rozdział 16. Podłoże genetyczne schorzeń przebiegających z zaburzeniami krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego

Rozdział 17. Usprawnianie dzieci z wodogłowiem

Rozdział 18. Rozwój poznawczy dzieci leczonych z powodu wodogłowia


Atlas zdjęć kolorowych
Indeks