Podstawowe operacje urologiczne

 
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Petera Alberta,
Axela Heidenreicha we współpracy z Herbertem Leyhem
Redakcja naukowa wydania polskiego: Kazimierz Krajka
ISBN: 978-83-60608-29-6
Stron: 512
Format: A4
Oprawa: twarda


Cena: 100,80 PLN
Cena dla prenumeratorów: 85,68 PLN

  • Opis
  • Spis Treści

Operacje, jak i ich wskazania ciągle się zmieniają. Jednakże, w odróżnieniu od wielu szybkich ewolucji w medycynie, standardy operacyjne zmieniają się dopiero wtedy, gdy prowadzi to do trwałej poprawy wyników. Tak jest też w urologii
i operacjach dotyczących układu moczowo-płciowego.

56 głównych procedur operacyjnych zostało omówionych w tej publikacji. Techniką „krok po kroku” przedstawiono na rycinach wykonywanie zabiegów w obrębie nerek, nadnerczy, moczowodu, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego oraz zewnętrznych narządów płciowych.

Opis każdego zabiegu poprzedzają informacje na temat wskazań do jego wykonania, dojść chirurgicznych, które można wykorzystać w danym przypadku, wskazówki dotyczące diagnostyki przedoperacyjnej, spis powikłań mogących wystąpić podczas zabiegu i po jego zakończeniu, lista specjalistycznego instrumentarium i wykorzystywanego materiału szewnego. Omówione zostały również limfadenektomia pozaotrzewnowa, urologia ginekologiczna i dziecięca, a także zabiegi endourologiczne. Oddzielny rozdział poświęcono diagnostyce i sposobom przeprowadzania punkcji – biopsji gruboigłowej gruczołu krokowego, cystotomii nadłonowej i nefrotomii przezskórnej.


Rozdział 6.2    przeczytaj_fragment.gif

Rozdział 9.1   przeczytaj_fragment.gif

Nerki i nadnercza
1.1. Radykalna zaotrzewnowa nefrektomia
1.2. Wyłuszczeniowe i oszczędzające wycięcie w chirurgii guzów nerki
1.3. Trombektomia u pacjentów z guzami nerek
1.4. Plastyka miedniczki według Andersona i Hynesaf
1.5. Zaotrzewnowa adrenalektomia
1.6. Laparoskopowa przezotrzewnowa nefrektomia i resekcja torbieli nerki
1.7. Zaotrzewnowa wideoskopowa nefrektomii
1.8. Laparoskopowa adrenalektomia

Moczowód
2.1. Uwolnienie moczowodu, przemieszczenie dootrzewnowe moczowodu i zastąpienie
jelitem w chorobie Ormonda
2.2. Single-Incision – nefroureterektomia z przezcewkowym strippingiem moczowodu
2.3. Ureterektomia z mankietem z pęcherza moczowego – przy otwartej i laparoskopowej nefroureterektomii

Pęcherz moczowy
3.1. Resekcja uchyłków pęcherza moczowego
3.2. Podstawy chirurgii jelit
3.3. Radykalna cystoprostatektomia i limfadenektomia miedniczna
3.4. Wytrzewienie przednie u kobiet
3.5. Zastępczy jelitowy pęcherz moczowy według metody Hautmanna
3.6. Zastępczy jelitowy pęcherz moczowy według metody Studera
3.7. Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu ze stomią utrzymującą mocz
3.8. Pouch esiczo-prostniczy: modyfikacja implantacji moczowodów do jelita
3.9. Wstawka jelitowa

Gruczoł krokowy
4.1. Nadłonowe wycięcie gruczolaka
4.2. Załonowe wycięcie gruczolaka
4.3. Radykalna załonowa prostatektomia oszczędzająca unerwienie i miedniczna limfadenektomia w raku stercza
4.4. Radykalna załonowa prostatektomia zstępująca
4.5. Radykalna kroczowa prostatektomia

Zewnętrzne narządy płciowe
5.1. Operacje z dostępu mosznowego
5.2. Usunięcie jądra i resekcja wyłuszczeniowa
5.3. Wycięcie żylaków powrózka nasiennego metodą Bernardiego
5.4. Zstępująca mosznowa skleroterapia żylaków powrózka nasiennego metodą Taubera
5.5. Kroczowe wycięcie cewki moczowej u mężczyzny
5.6. Profilaktyczne przedłonowe wycięcie cewki moczowej
5.7. Operacyjne leczenie za pomocą plikacji wrodzonych i nabytych skrzywień prącia
5.8. Korporoplastyka w induratio penisc plastica
5.9. Częściowe i całkowite wycięcie prącia
5.10. Pachwinowa limfadenektomia w przypadku raka prącia

Limfadenektomia zaotrzewnowa
6.1. Limfadenektomia zaotrzewnowa oszczędzająca unerwienie
6.2. Zaotrzewnowe wycięcie guza pozostałego po chemioterapii złośliwego nowotworu jądra
6.3. Resekcja piersiowo-brzuszna zaodnogowych guzów przetrwałych

Urologia ginekologiczna
7.1. Podwieszenie szyjki macicy metodą Burcha
7.2. Plastyka z pętlą powięziową
7.3. Beznapięciowe taśmy podcewkowe
7.4. Brzuszna kolposakropeksja
7.5. Operacje na żeńskiej cewce moczowej:
7.6. Przetoki pęcherzowo-pochwowe

Urologia dziecięca
8.1. Plastyka antyrefluksowa techniką Lich-Gregoira
8.2. Przeszczepienie moczowodu z wykorzystaniem techniki psoas-hitch i plastyki Boariego
8.3. Obrzezanie z plastyką wędzidełka
8.4. Uwolnienie powrózka nasiennego i orchidopeksja

Zabiegi endourologiczne
9.1. Przezcewkowa elektroresekcja gruczołu krokowego (TURP)
9.2. Przezcewkowa elektroresekcja pęcherza moczowego (TURB)
9.3. Uretrotomia wewnętrzna
9.4. Ureterorenoskopia z usunięciem kamienia/litotrypsją
9.5. Przezskórna nefrolitolapaksja

Diagnostyka/punkcje
10.1. Biopsja celowana stercza
10.2. Cystostomia nadłonowa
10.3. Nefrostomia przezskórna

Indeks