Aktualny numer

"Pielęgniarstwo XXI wieku" jako czasopismo z kilku- letnią tradycją, permanentnie stara się sprostać oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się pielęgniarstwa oraz, co wydaje się oczywistym, oczekiwaniom grupy zawodowej pielęgniarek, będącej zarówno odbiorcą treści publikowanych na łamach czasopisma, jak również aktywnym kreatorem tejże publikacji.
Zmiany w sposobie redagowania tekstu artykułów, zbieżne z wymaganiami stawianymi czasopismom medycznym wynikają z systematycznego dążenia Rady Programowej "Pielęgniarstwa XXI wieku" do podnoszenia punktacji na listach rankingowych klasyfikacji Index Copernicus i Komitetu Badań Naukowych. W ramach treści artykułów umieszczanych na łamach czasopisma można dostrzec i prześledzić trendy rozwoju współczesnego pielęgniarstwa, zmierzającego coraz częściej do rozwiązywania problemów praktyki zawodowej instrumentami procedur badawczych
i z wykorzystaniem wyników badań.
"Pielęgniarstwo XXI wieku" jest czasopismem będącym forum wymiany informacji środowisk akademickich zajmujących się zdrowiem i chorobą człowieka w obszarze pielęgniarstwa, położnictwa, medycyny, a także nauk humanistycznych, zarówno pracowników akademickich, jak i studentów.