Otępienia czołowo-skroniowe

 
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Pawła P. Liberskiego
i Zbigniewa K. Wszoła
ISBN: 83-89309-39-4
Stron: 200, ryc. 34
Format: B5
Oprawa: miękka


Cena: 37,80 PLN
Cena dla prenumeratorów: 32,13 PLN

  • Opis
  • Spis Treści

Starzenie się populacji jest poważnym problemem nie tylko społecznym, ale i medycznym. Wbrew niektórym opiniom, otępienie nie jest zwykłym objawem starzenia się. Istnieje bardzo wiele czynników, które mogą uszkodzić mózg i do- prowadzić do obniżenia się sprawności umysłowej. Otępienia czołowo-skroniowe mogą przybierać objawy zależnie od tego, która część mózgu ulega większej degeneracji. Autorzy tej publikacji przedstawili problematykę dotyczącą chorób otępiennych, podłoże i zmiany genetyczne, obraz kliniczny oraz przykłady rodzin dotkniętych tymi schorzeniami. Zaprezentowali również kryteria diagnostyczne, badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce, testy służące do oceny stopnia otępienia a także podobieństwa i różnice występujące w poszczególnych chorobach.

Rozdział 3 przeczytaj_fragment.gif

Rozdział 1. Tauopatie i białko MAP-t
Rozdział 2. Molekularne podłoże FTDP-17
Rozdział 3. Neuropatologia otępień czołowo-skroniowych
Rozdział 4. Obraz kliniczny otępień czołowo-skroniowych
Rozdział 5. Ocena neuropsychologiczna w diagnostyce i różnicowaniu FTD
Rozdział 6. Choroba Picka
Rozdział 7. Zwyrodnienie korowo-podstawne
Rozdział 8. Postępujące zwyrodnienie nadjądrowe
Rozdział 9. Pierwotna postępująca afazja i otępienie semantyczne
Rozdział 10. Otępienie z ziarnami argentofilnymi
Rozdział 11. Płatowe zwyrodnienie czołowo-skroniowe z chorobą neuronu ruchowego
Indeks