O Wydawnictwie

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. należy obecnie do czołowych wydawnictw medycznych w Polsce. Powstało w 1992 r. a jego założycielem jest dr n. med. Grzegorz Czelej. Znaleźć nas można w Lublinie, gdzie mamy główną siedzibę, oraz w Warszawie, gdzie znajduje się redakcja czasopisma „Magazyn Stomatologiczny”, a także działy promocji i reklamy.

Już ponad 20 lat wydajemy książki i czasopisma medyczne, w tym również podręczniki dla studentów medycyny. Staramy się nieustannie czuwać nad wysokim poziomem merytorycznym wydawanych przez nas książek i czasopism. Organizujemy cykliczne konferencje medyczne oraz quizy, w których lekarze zdobywają punkty edukacyjne.

Na sukces naszego wydawnictwa pracuje 45 osób. Są to ludzie od lat związani z rynkiem wydawniczym w Polsce. Ponadto współpracujemy z wybitnymi polskimi naukowcami, autorytetami w różnych dziedzinach medycyny. Wchodzą oni w skład Rad Naukowych przy realizowaniu poszczególnych projektów wydawniczych oraz konferencyjnych.

Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów, dlatego wydawane przez nas pozycje książkowe i czasopisma są odpowiedzią na wyrażane przez czytelników potrzeby.

W naszej ofercie znajduje się obecnie ponad 130 książek i 6 czasopism; są one wiodącymi tytułami w reprezentowanych dziedzinach medycyny – „Magazyn Stomatologiczny” – bogato ilustrowane pismo naukowo-zawodowe, adresowane do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności; „Neurologia Praktyczna” – czasopismo skierowane zarówno do lekarzy neurologów, jak i lekarzy pierwszego kontaktu, którzy są zainteresowani poznaniem zagadnień z zakresu neurologii; „Medycyna i Pasje" – dwumiesięcznik, pismo dla lekarzy z pasjami; „Dermatologia Praktyczna" nowe, otwarte dla dobrych artykułów polskich i zagranicznych forum; "Gastroenterologia Praktyczna" –  rzetelne i obiektywne czasopismo przekazujące praktyczną wiedzę dla lekarzy zainteresowanych problemami współczesnej gastroenterologii; "Kardio Update" – dla lekarzy praktyków zainteresowanych stałym wzbogacaniem swojej wiedzy, ceniących dostęp do najnowszej światowej wiedzy i poszukujących wartościowych informacji merytorycznych. 

Wymienione wyżej pisma mają najwyższe nakłady, w porównaniu z innymi czasopismami z tych dziedzin, w Polsce. 

Wydajemy około 30 nowych tytułów rocznie. Opublikowaliśmy m.in. polskie wydanie „Interny Harrisona” w 3 tomach, co stanowi największy projekt w historii wszystkich książek medycznych wydanych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych. Dzięki nim mogą Państwo zapoznać się z naszą pełną ofertą wydawniczą i konferencyjną, w łatwy sposób zamówić dowolną książkę lub prenumeratę czasopisma oraz wziąć udział w konkursach organizowanych przez Wydawnictwo.


Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.

Siedziba: ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin, tel.: (081) 446 98 12; fax: (081) 470 93 04

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000027988,

NIP: 712-24-12-888, REGON: 431091919, wysokość kapitału zakładowego 1 542 700,00 zł