Komunikowanie się z chorym psychicznie


Autor: Ewa Wilczek-Rużyczka
ISBN: 978-83-60608-15-9
Stron: 122
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2007


Cena: 22,00 PLN
Cena dla prenumeratorów: 18,70 PLN

  • Opis
  • Spis Treści

Książka chwilowo niedostępna!

Komunikowanie się z człowiekiem z zaburzeniami psychicznymi wymaga odpowiednich predyspozycji osobowościowych ze strony osoby komunikującej się i wiedzy zarówno z zakresu komunikowania się, jak i dotyczącej jego problemów, wynikających z sytuacji choroby. Zaliczyć do tego można szczególnie wrażliwość, empatię i auten- tyczność oraz umiejętność stosowania technik komunikowania się w kontakcie terapeutycznym. Wynika to z tego, że mimo postępów w medycynie, w psychiatrii kontakt z chorym i rozmowa z nim pozostają nadal podstawowymi narzędziami w procesie terapii; odnosi się to zarówno do pracy lekarza, jak i pielęgniarki czy psychologa.

Książka jest skierowana do wszystkich osób, które chcą pomagać chorym psychicznie, również do studentów kierunków medycznych i humanistycznych, którzy w trakcie studiów podejmą próby kontaktu z tymi pacjentami,
a w przyszłości pragną im pomagać. W poszczególnych rozdziałach omówiono zarówno podstawy teoretyczne komunikowania się, jak i jego specyfikę w przypadku osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Ponadto przedstawiono problemy i sytuację tych osób w rodzinie i społeczeństwie, z uwzględnieniem aspektów etycznych
i prawnych.

Wprowadzenie
Komunikowanie się – zasady ogólne
Komunikowanie terapeutyczne
Komunikowanie się w zespole terapeutycznym
Specyfika komunikowania się z osobami chorymi psychicznie
Specyfika komunikowania się z chorymi z wybranymi zespołami zaburzeń psychicznych
Specyfika komunikowania się z pacjentem chorym psychicznie w wieku podeszłym
Komunikowanie się z rodziną chorego psychicznie
Etyczne aspekty komunikowania się z pacjentem chorym psychicznie
Indeks