Komunikacja z pacjentem

 
Autor: Marta Makara-Studzińska
ISBN: 978-83-7563-133-3
Stron: 128
Format: B5
Oprawa: miękka


Cena: 34,00 PLN
Cena dla prenumeratorów: 28,90 PLN

  • Opis
  • Spis Treści

Słuchaj, rozmawiaj, obserwuj!
„Komunikacja z pacjentem” to książka, która uczy:
- jak słuchać,
- jak rozmawiać,
- jak rozwiązywać konflikty,
- jak udzielać wsparcia,
czyli jak budować dobre relacje z pacjentem, rozumieć jego intencje i zachowania, a także jak pokonywać pojawiające się  trudności i własne słabości.

Komunikacja między lekarzem, a pacjentem to specyficzny rodzaj relacji społecznych, w której niewłaściwe postępowanie i brak zrozumienia może wręcz uniemożliwić realizację podstawowego celu medycyny – Primum non nocere.

Prezentowana publikacja powstała z uwagi na chęć ukazania właśnie tych specyficznych mechanizmów komunikacji w relacjach lekarz – pacjent.

Książka jest bardzo praktyczna. Autorka prezentuje wiele przykładów z praktyki lekarskiej oraz przedstawia cenne rady umożliwiające skuteczną współpracę między pacjentem a lekarzem.
 
 
 
Za szczególnie ważne uważam informacje dotyczące rozpoznawania własnych możliwości i ograniczeń oraz tych samych problemów u pacjentów w różnym wieku, z rozmaitymi schorzeniami, a także pokazanie sposobów identyfikacji problemów w komunikacji oraz przedstawienie strategii radzenia sobie z problemami, które tę komunikację istotnie zaburzają.

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
(fragment recenzji)
 
 
Jednym z najtrudniejszych elementów pracy lekarza jest umiejętność komunikowania się z pacjentem. Tym trudniejszym, że jak do tej pory w zasadzie nie było w toku studiów medycznych przedmiotu, który kształtowałby i doskonalił te umiejętności.
W prawidłowej (a więc satysfakcjonującej obie strony) interakcji lekarz – pacjent możemy napotkać liczne bariery, które bardzo szczegółowo i z dużą znajomością tematu opisuje Autorka. Wskazuje ona na werbalne i niewerbalne błędy, których należy unikać.
Coraz więcej lekarzy potwierdza fakt wzrastającej liczby pacjentów agresywnych, a ofiarą ich agresji stają się lekarze. Takim sytuacjom Autorka poświęca osobny rozdział: Komunikacja a konflikt. Style i sposoby radzenia sobie z konfliktem to z całą pewnością umiejętności niezbędne w pracy każdego lekarza.

Dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
(fragment recenzji)

 

Rozdział I  Przeczytaj fragment

Rozdział IIIPrzeczytaj fragment

 

Wstęp

Rozdział I Komunikacja zawodowa jako umiejętność interpersonalna

Rozdział II Model procesu komunikacji zawodowej

Rozdział III Zasady komunikacji w relacji pacjent-lekarz

Rozdział IV Komunikacja a konflikt

Rozdział V Specyficzne sytuacje w komunikacji z pacjentem i jego rodziną

Zakończenie