Gastroenterologia Praktyczna nr 4/2011

 
ISSN: 2080-9956
Stron: 80
Format: A4
Oprawa: miękka


  • Opis
  • Spis Treści

Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki: rozpoznawanie i leczenie
Pancreatic exocrine insufficiency: diagnosis and treatment
J Enrique Domínguez-Muñoz
 
Streszczenie
Niewydolność trzustki jest poważnym powikłaniem chorób trzustki, prowadzących do utraty miąższu trzustki, obstrukcji przewodu trzustkowego głównego, obniżonej stymulacji trzustki lub inaktywacji enzymów trzustkowych, pod wpływem kwasu. Dodatkowymi częstymi przyczynami są zabiegi resekcji żołądkowo-jelitowych i trzustki. Objawy kliniczne obejmują kurczowe bole brzucha, biegunkę tłuszczową i niedożywienie. Niedożywienie, główny czynnik przyczyniający się do utraty masy ciała, wiąże się z dużą chorobowością i śmiertelnością, wtórnie do podwyższonego ryzyka powikłań związanych z niedożywieniem i incydentów sercowo-naczyniowych.
Badania oceniające czynność zewnątrzwydzielniczą trzustki, na podstawie oceny ilościowej zawartości tłuszczu w kale i testu oddechowego z zastosowaniem trójglicerydów znakowanych izotopem węgla 13C, są metodami z wyboru w diagnostyce tej choroby. W praktyce klinicznej do populacji pacjentów wysokiego ryzyka należą chorzy z ciężką postacią ostrego zapalenia trzustki, pacjenci po zabiegach z zakresu chirurgii gastroenterologicznej i trzustki oraz pacjenci z rakiem głowy trzustki, jak również chorzy ze zwapnieniami w obrębie trzustki.
Niezależnie od zmniejszenia objawów związanych z zaburzeniami trawienia, głównym celem terapii substytucyjnej z zastosowaniem enzymów trzustkowych jest zapewnienie prawidłowego stanu odżywienia. Leczenie niewydolności trzustki opiera się na doustnym podawaniu egzogennych enzymów trzustkowych. Pogląd dotyczący ograniczenia przyjmowania tłuszczów, uważany za ważny element konwencjonalnego leczenia, powinien zostać zrewidowany.
Enzymatyczna terapia substytucyjna powinna naśladować fizjologiczny wzór zewnątrzwydzielniczej czynności trzustki, a enzymy trzustkowe w postaci uwalnianych w jelicie minimikrosfer są uważane za najlepiej opracowane dostępne komercyjnie preparaty enzymatyczne. Ogólnie niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki u pacjentów po zabiegach chirurgicznych może być leczona podobnie jak przewlekłe zapalenie trzustki. W tym artykule skupiono się na obecnych perspektywach w diagnostyce i leczeniu niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki oraz na praktycznych wskazówkach odnośnie do postępowania klinicznego.
 
Słowa kluczowe: lipaza, niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki, zapalenie trzustki

Komentarz: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jonderko


Choroba refluksowa przełyku (GERD): przegląd konwencjonalnych i alternatywnych metod leczenia
Gastroesophageal reflux disease (GERD): a review of conventional and alternative treatments
Lyn Patrick
 
Streszczenie
Powszechnie występująca w „zachodnim świecie” choroba refluksowa przełyku (gastroesophageal reflux disease – GERD) może prowadzić do powikłań, takich jak zwężenie przełyku i gruczolakorak przełyku. Z terapią GERD powiązane są liczne wyzwania. Po pierwsze brak objawów choroby nie koreluje z brakiem lub gojeniem uszkodzeń przełyku. Po drugie inhibitory pompy protonowej, będące obecnie standardem w leczeniu GERD, są nieefektywne u większości pacjentów z nienadżerkową postacią choroby. W niniejszym artykule omówiono powyższe zagadnienia, zbadano mechanizmy uszkodzenia tkanek w GERD, a także przedstawiono obecne dane na temat niekonwencjonalnych metod terapii, w tym stosowania melatoniny, akupunktury, ziołolecznictwa oraz interwencji dietetycznych. (Altern Med Rev 2011, 16(2), 116-133)
 
 
Słowa kluczowe: GERD, przełyk, żołądkowo-przełykowy, refluks, iberogast
 
Komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

 
Stwardniające zapalenie dróg żółciowych związane z IgG4
IgG4-related sclerosing cholangitis
Aneta Pasierbek-Kohutek, Marek Hartleb
 
Streszczenie
Stwardniające zapalenie dróg żółciowych – związane z IgG4 (IgG4-SC) – jest niedawno opisaną cholangiopatią, która należy do IgG-zależnej choroby stwardnieniowej (IgG4-SD). Choroba ta występuje najczęściej u mężczyzn w wieku podeszłym, którzy są hospitalizowani z powodu brzusznych dolegliwości bólowych i zaporowej żółtaczki. IgG4-SC współistnieje zazwyczaj z autoimmunologicznym zapaleniem trzustki, ale możliwe są także postacie izolowane. Wyróżnia się cztery typy cholangiograficzne u chorych z IgG4-SC, lecz zwężenie dystalnego odcinka przewodu żółciowego wspólnego należy do najczęściej występujących zmian. Klinicznie i radiologicznie IgG4-SC może wiernie naśladować pierwotne stwardniające zapalenie lub raka dróg żółciowych. Diagnostyka różnicowa ma podstawowe znaczenie, bowiem w chorobach tych leczenie i rokowanie są całkowicie odmienne. Ostateczne rozpoznanie IgG4-SC opiera się na podwyższonym stężeniu surowiczym IgG4, badaniach immunohistochemicznych i jednoczesnym występowaniu innych chorób należących do IgG4-zależnej choroby stwardnieniowej. Leczenie kortykosteroidami poprawia obraz kliniczny oraz prowadzi do regresji zmian patologicznych dróg żółciowych, z jednoczesną normalizacją wątrobowych testów laboratoryjnych.
 
Słowa kluczowe: autoimmunologiczna cholangiopatia, autoimmunologiczne zapalenie trzustki

 
Sfinkterotomia endoskopowa przed, w trakcie, czy po cholecystektomii – postępowanie w kamicy przewodu żółciowego wspólnego współistniejącej z kamicą pęcherzykową
Preoperative, intraoperative or postoperative endoscopic sphincterotomy – management of common bileduct stones and associated gallbladder stones
Tomasz Marek
 
 
Streszczenie
Postępowanie w kamicy przewodu żółciowego wspólnego w ciągu ostatnich lat uległo zasadniczej zmianie. Wprowadzenie małoinwazyjnych technik, w postaci sfinkterotomii endoskopowej i cholecystektomii laparoskopowej, zastąpiło klasyczną cholecystektomię i choledochotomię. Dodatkowo, wprowadzono wysoce skuteczne techniki nieinwazyjnego obrazowania dróg żółciowych. Mimo tych osiągnięć, optymalne postępowanie w kamicy dróg żółciowych współistniejącej z kamicą pęcherzyka żółciowego nie jest jeszcze zdefiniowane. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zalet i wad możliwych opcji terapeutycznych oraz obecnie zalecanego algorytmu postępowania.
 
Słowa kluczowe: kamica dróg żółciowych, sfinkterotomia endoskopowa, cholecystektomia laparoskopowa, eksploracja przewodu żółciowego wspólnego

 
Torbielowaty guz wątroby u 57-letniego mężczyzny
Cystic hepatic tumor in a 57-year-old male
Marek Hartleb, Agnieszka Budzyńska, Robert Król, Maciej Kajor
 
Streszczenie
Wątrobowe zmiany torbielowate rzadziej niż guzy lite podejrzewa się o charakter złośliwy. Przedstawiamy przypadek 57-letniego bezobjawowego chorego, u którego stwierdzono w wątrobie policykliczną, wielokomorową torbiel. Obraz histopatologiczny guza i przebieg kliniczny choroby dowiodły, że torbiel była wysoce złośliwym torbielowatym gruczolakorakiem. W artykule przedstawiono dylematy towarzyszące diagnostyce wątrobowych guzów torbielowatych.
 
Słowa kluczowe: gruczolakorak torbielowaty, wątroba

Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki: rozpoznawanie i leczenie
Pancreatic exocrine insufficiency: diagnosis and treatment
J Enrique Domínguez-Muñoz
Komentarz: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jonderko
 
Choroba refluksowa przełyku (GERD): przegląd konwencjonalnych i alternatywnych metod leczenia
Gastroesophageal reflux disease (GERD): a review of conventional and alternative treatments
Lyn Patrick
Komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
 
Stwardniające zapalenie dróg żółciowych związane z IgG4
IgG4-related sclerosing cholangitis
Aneta Pasierbek-Kohutek, Marek Hartleb
 
Sfinkterotomia endoskopowa przed, w trakcie, czy po cholecystektomii – postępowanie w kamicy przewodu żółciowego wspólnego współistniejącej z kamicą pęcherzykową
Preoperative, intraoperative or postoperative endoscopic sphincterotomy – management of common bileduct stones and associated gallbladder stones
Tomasz Marek
 
Opis przypadku
 
Torbielowaty guz wątroby u 57-letniego mężczyzny
Cystic hepatic tumor in a 57-year-old male
Marek Hartleb, Agnieszka Budzyńska, Robert Król, Maciej Kajor
 
Dział porad prawno-ekonomicznych
Pytania do specjalistów
 
Nowości książkowe
Warto przeczytać
 
Regulamin publikowania prac w dwumiesięczniku „Gastroenterologia Praktyczna”
 
Ogłoszenie w sprawie konkursu na organizację Kongresu PTG-E w 2014 r.
 
Kalendarium 2011
 
Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna