Aktualny numer

Cena: 16,80 PLN

 
Redaktor naczelny:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Zastępca redaktora naczelnego:
prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko

Dwumiesięcznik dla dermatologa praktyka:
- omówienia artykułów z renomowanych
  czasopism zagranicznych
- artykuły polskich specjalistów –
  poglądowe, interdyscyplinarne, opisy
  przypadków
- ciekawostki z historii dermatologii
  i medycyny
- informacje o ważnych wydarzeniachProgram edukacyjny Dermatologia Praktyczna