Dermatologia Praktyczna Nr 2/2009

 


  • Opis

Spis treści:
Table of contents:

Grzybice u dzieci
Fungal infections in children
Anna Grajewska, Wojciech Adamski, Zygmunt Adamski

Grzybice skóry owłosionej
Tinea capitis
Alina Kubisiak-Michalska, Honorata Kubisiak-Rzepczyk,
Wojciech Adamski, Zygmunt Adamski

Lecznictwo mikologiczne w ostatnim stuleciu
Mycological treatment in the latest century
Romuald Maleszka, Violetta Ratajczak-Stefańska

Zakażenia wirusami opryszczki zwykłej
Herpes simplex virus inefections
Katarzyna Poznańska-Kurowska, Iwonna Michalak,
Marta Pastuszka, Aleksandra Kaszuba

Angiogeneza w dermatologii
Angiogenesis in dermatology
Małgorzata Michalska-Jakubus, Grażyna Chodorowska,
Katarzyna Kozłowicz, Dorota Krasowska

Mięczak zakaźny
Molluscum contagiosum
Katarzyna Poznańska-Kurowska, Iwonna Michalak,
Marta Pastuszka, Aleksandra Kaszuba

Zespół nadwrażliwości z eozynofilią indukowany karbamazepiną – opis 2 przypadków i przegląd piśmiennictwa
Carbamazepine-induced drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms – report of 2 cases and review
Marlena Bryczek, Małgorzata Tomczyk, Dorota Czelej,
Grażyna Chodorowska, Dorota Krasowska

Grzybica incognito
Aleksandra Kaszuba, Katarzyna Kurowska-Poznańska,
Marta Pastuszka

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Błąd lekarski – aspekty prawne
Mistreatment of a disease – legal aspects
Monika Efir

Warto przeczytać

Regulamin publikowania prac w dwumiesięczniku „Dermatologia Praktyczna”
Regulations for paper publishing in a bimonthly magazine „Dermatologia Praktyczna”

Kalendarium 2009