Badania neurologiczne u dzieci

 
Autor: Mary D. King i John B.P. Stephenson
Redakcja naukowa wydania polskiego: Sergiusz Jóźwiak
ISBN: 978-83-7563-120-3
Stron: 436
Format: B5
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2011


Cena: 88,00 PLN
Cena dla prenumeratorów: 74,80 PLN

  • Opis
  • Spis Treści

Autorzy książki w sposób szczegółowy i przejrzysty przedstawili zagadnienie diagnostyki dzieci z podejrzeniem schorzeń układu nerwowego. Wiedza teoretyczna dotycząca poszczególnych problemów została zilustrowana dokładnymi przykładami klinicznymi.

Podręcznik podzielony został na trzy części. W pierwszej z nich omówiono istotę wywiadu i badania klinicznego. W kolejnej części autorzy skupili się na badaniach dodatkowych, podając przy tym wskazówki dotyczące neurofi zjologii i neuroradiologii, opierając się również na wiedzy z zakresu innych dyscyplin (jak np. biochemii). Ostatnia część zawiera opis konkretnych problemów wraz z omówieniem doboru właściwych badań w wybranych sytuacjach klinicznych. Książka jest kompendium wiedzy nie tylko dla neurologów dziecięcych, ale zawarte w niej treści będą również istotne dla specjalistów innych dziedzin (neonatologów, pediatrów, psychiatrów dziecięcych, lekarzy intensywnej terapii, lekarzy chorób metabolicznych, genetycy kliniczni).

 

Rozdział 2.3  Przeczytaj fragment

Rozdział 2.6  Przeczytaj fragment

Rozdział 3.16 Przeczytaj fragment

 

 

Planowana wysyłka książki od 1 czerwca 2011r.

 

Wprowadzenie

Rozdział 1.1   Kluczowe elementy wywiadu
Rozdział 1.2   Kluczowe zagadnienia dotyczące badania fizykalnego
Rozdział 2.1   Rejestracja wideo
Rozdział 2.2   Elektroencefalografia
Rozdział 2.3   Elektromiografia (EMG) i badanie szybkości przewodzenia w nerwach obwodowych (NCS)
Rozdział 2.4   Potencjały wywołane
Rozdział 2.5   Obrazowanie strukturalne
Rozdział 2.6   Obrazowanie funkcjonalne
Rozdział 2.7   Płyn mózgowo-rdzeniowy
Rozdział 2.8   Badania układu sercowo-naczyniowego i czynności autonomicznego układu nerwowego
Rozdział 2.9   Badania mikroskopowe: komórki i biopsje
Rozdział 2.10 Mikrobiologia
Rozdział 2.11 Hematologia
Rozdział 2.12 Immunologia
Rozdział 2.13 Badania genetyczne
Rozdział 2.14 Biochemia
Rozdział 2.15 Monitorowanie stężenia leków przeciwpadaczkowych
Rozdział 2.16 Rozpoznanie przez próbę terapii
Rozdział 3.1   Drgawki noworodkowe
Rozdział 3.2   Nieprawidłowości neurologiczne u noworodka
Rozdział 3.3   Opóźniony rozwój
Rozdział 3.4   Zespół dziecka wiotkiego
Rozdział 3.5   Nieprawidłowa wielkość głowy
Rozdział 3.6   Niemowlę z drgającymi ruchami gałek ocznych
Rozdział 3.7   „Mózgowe porażenie dziecięce”
Rozdział 3.8   Dziwaczny chód
Rozdział 3.9   Zaburzenia uczenia się/upośledzenie umysłowe
Rozdział 3.10 Zaburzenia rozwoju mowy i języka
Rozdział 3.11 Zaburzenia „psychiatryczne”
Rozdział 3.12 Napady padaczkowe i padaczka
Rozdział 3.13 Drgawki gorączkowe
Rozdział 3.14 Niepadaczkowe zaburzenia napadowe
Rozdział 3.15 Zaburzenia padaczkowe i niepadaczkowe
Rozdział 3.16 Nabyte uszkodzenia układu nerwowego
Rozdział 3.17 Ostra encefalopatia
Rozdział 3.18 Bóle głowy
Rozdział 3.19 Osłabienie i zmęczenie
Rozdział 3.20 Ataksja
Rozdział 3.21 Zaburzenia ruchu
Rozdział 3.22 Postępujący zanik umiejętności wyuczonych i otępienie
Rozdział 3.23 Rzadkie schorzenia poddające się leczeniu

Dodatek 1 Wartości predykcyjne wyników badań dodatkowych
Dodatek 2 Wybrane normy
Dodatek 3 Lista przypadków klinicznych

Indeks

 

Spis tesci